đŒČ𐌰𐍃đŒș𐌰đŒč𐌳𐌮đŒčđŒœđƒ đŒŒđŒč𐌾 𐌰𐍆𐍄𐍂𐌰𐍃đŒčđŒżđŒœđ‰đŒŒ đŒ»đŒ°đŒżđŒ±đŒč𐍃 "đŒ°đŒœđŒ°đƒđ„đ‰đŒłđŒŽđŒčđŒœđŒčđŒ»đŒ°đŒżđ†đƒ"

𐌰𐍆 Unsaiklopedia
Jump to navigation Jump to search
(Created page with 'A kurva romån anyåtokat baszom szåjba apåtok håtån ti kis faszfej rohadék silåny selejt maradékok!! Nah ez hosszura sikerult. Låm mien szép is a magyar nyelv :D Nah ...')
 
 
(28 intermediate revisions by 4 users not shown)
𐍃𐍄𐍂đŒčđŒș𐍃 1: 𐍃𐍄𐍂đŒčđŒș𐍃 1:
  +
<css>
−
A kurva romån anyåtokat baszom szåjba apåtok håtån ti kis faszfej rohadék silåny selejt maradékok!!
 
  +
.firstHeading {display:none}
  +
</css>
  +
<!------------ Top banner ------------------------------ -->
  +
{| style="width:100%; background:#fcfcfc; margin-top:1.2em; border:1px solid #ccc;"
  +
|style="width:56%; color:#000"| <!--
   
  +
---------- "Welcome to Uncyclopedia" etc ----------- -->
−
Nah ez hosszura sikerult. Låm mien szép is a magyar nyelv :D
 
  +
{| style="width:280px; border:solid 0px; background:none;"
  +
|style="width:280px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;"|
  +
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em 2em;
  +
color:#000;">đŒ·đŒ°đŒčđŒ», đŒ°đŒ»đŒ» đŒ°đŒœđŒ°-[[Unsaiklopedia:Iubair|đŒżđŒœđƒđŒ°đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°đŒč]],</div>
  +
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">𐌾đŒčđŒ¶đŒ°đŒč 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœ 𐌮đŒČđŒș𐌮đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°đŒč.</div>
  +
<div id="articlecount" style="width:100%; text-align:center;
  +
font-size:85%;">[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] 𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉𐍃 đŒ°đŒœđŒ° đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč</div>
  +
|}<!--
   
  +
---------- Portals on right hand side ---------------------------- -->
−
Nah mégegyszer:
 
  +
|style="width:11%; font-size:95%; color:#000;"|
  +
*[[:Category:𐌰đŒčđŒœđ‰đƒ|𐌰đŒčđŒœđ‰đƒ]]
  +
*[[:Category:𐌰đŒč𐍅𐍂𐍉𐍀𐌰|𐌰đŒč𐍅𐍂𐍉𐍀𐌰]]
  +
*[[:Category:đŒœđŒ°đŒżđ‚đŒžđŒ° 𐌰đŒč𐍅𐍂𐍉𐍀𐌰|đŒœđŒ°đŒżđ‚đŒžđŒ° 𐌰đŒč𐍅𐍂𐍉𐍀𐌰]]
  +
|style="width:11%; font-size:95%;"|
  +
*[[:Category:𐍂𐌮đŒčđŒșđŒč|𐍂𐌮đŒčđŒșđŒč]]
  +
* [[:Category:𐍅đŒč𐍃𐍄𐍂𐌰 𐌰đŒč𐍅𐍂𐍉𐍀𐌰|𐍅đŒč𐍃𐍄𐍂𐌰 𐌰đŒč𐍅𐍂𐍉𐍀𐌰]]
  +
* [[:Category:đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ|đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ]]
  +
|style="width:11%; font-size:95%;"|
  +
*[[:Category:đŒșđŒżđŒœđŒč|đŒșđŒżđŒœđŒč]]
  +
*'''[[Special:Categories|đŒ°đŒ»đŒ»đŒ°]]'''
  +
|}<!--
   
  +
---------- Links under banner --------------------- -->
−
Dögöltetek volna meg mind ti kis ivartalanĂ­tott homokbĂĄnyĂĄsz fartĂșrĂł gennylĂĄdĂĄk mikor apĂĄtok meglĂĄtott titeket a szĂŒlƑszobĂĄban Ă©s falhozvĂĄgott hogy lĂĄssa, igazi vagy vagy csak szivatjĂĄk Ƒt a nƑvĂ©rek.
 
  +
{|style="width:100%; background:none; margin:-.8em 0 -.7em 0;"
  +
|style="font-size:95%; padding:10px 0; margin:0px; text-align:left; white-space:nowrap; color:#000;"|
  +
[[Unsaiklopedia:Alja-Kuns Waurds|đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ° 𐍅𐌰𐌿𐍂𐌳𐌰]] '''&middot;''' [[Help:Contents|đŒ·đŒčđŒ»đ€đŒ°]] '''&middot;''' [[Unsaiklopedia:Hail, Gutans!|đŒ·đŒ°đŒčđŒ», đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ!]] '''&middot;''' [[Unsaiklopedia:Allrazdobauains|đŒ°đŒ»đŒ»đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒ±đŒ°đŒżđŒ°đŒčđŒœđƒ]] '''&middot;''' [[Unsaiklopedia:Iubair|đŒ°đŒœđŒ° đŒżđŒœđƒđŒ°đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°đŒč]]
  +
|style="font-size:95%; padding-top:10px; padding-bottom:10px; white-space: nowrap; margin:0px; text-align:right"|
  +
[[Special:Allpages|đŒ°đŒ»đŒ»đŒč𐍃 𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉𐍃]]
   
  +
|}
−
Itt is låtható hogy a magyar nyelv szép és våltozatos. Ezt egy angol nem tudnå utånnam csinålni :P
 
  +
  +
<!--
  +
  +
---------- Beginning of main table ------------------ -->
  +
{| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px"
  +
|width="55%" class="MainPageBG" style="border:1px solid #cef2e0; background-color:#f2fff9; vertical-align:top;"| <!--
  +
  +
---------- Beginning of left column ----------------- -->
  +
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#f2fff9;"
  +
|{{Gutarazda}}
  +
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
  +
|-
  +
! <h2 style="margin:0;background:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;">đŒČ𐌰𐍃đŒșđŒ°đ€đŒŸđŒ°đŒœ 𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉</h2>
  +
|-
  +
|{{Gaskapjan seido/got}}
  +
<div align="right" class="noprint">
  +
|-
  +
|}<!--
  +
  +
---------- Beginning of right column ----------------------- -->
  +
|width="45%" class="MainPageBG" style="border:1px solid #cedff2; background-color:#f2f8ff; vertical-align:top;"|
  +
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#f2f8ff;"
  +
! <h2 style="margin:0;background-color:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;">𐍅𐌰đŒč𐍃𐍄 𐌾𐌿?</h2>
  +
|-
  +
| <div class="nonwhite">{{Waist thu/got}}</div>
  +
<div style="text-align: right;" class="noprint">
  +
</div>
  +
|-
  +
! <h2 style="margin:0;background:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;">đŒ·đŒčđŒŒđŒŒđŒ°đŒłđŒ°đŒČđŒčđŒč𐍃 𐍃𐌮đŒč𐌳𐌰</h2>
  +
|-
  +
| <div class="nonwhite">{{Himmadagis seida/got}}</div>
  +
<div align="right" class="noprint">
  +
</div>
  +
|-
  +
|}
  +
|}<!--
  +
  +
---------- Featured picture ----------------- -->
  +
{|class="MainPageBG" style="margin: 0; padding: .5em; width:100%; border:1px solid #ddcef2; background:#faf5ff; vertical-align:top; color:#000;"
  +
! <h2 style="margin:0; background:#ddcef2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #afa3bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em">đŒ·đŒčđŒŒđŒŒđŒ°đŒłđŒ°đŒČđŒčđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒœđŒ»đŒŽđŒčđŒș𐌰</h2>
  +
|-
  +
|style="color:#000;"|{{Himmadagis manleika}}
  +
|}<!--
  +
  +
------------- Projects and languages ---------------------- -->
  +
{{Unsaiklopediaswistrjus/razdos/got}}
  +
  +
  +
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
  +
  +
[[Category:đŒżđŒœđƒđŒ°đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒč𐌰]]
  +
[[af:]][[ang:]][[ar:]][[ast:]][[bar:]][[be:]][[bg:]][[bn:]][[bs:]][[ca:]][[cs:]][[cy:]][[da:]][[de:]][[dlm:]][[el:]][[en:]][[eo:]][[es:]][[et:]][[fa:]][[fi:]][[fo:]][[fr:]][[fy:]][[ga:]][[gl:]][[grc:]][[he:]][[hr:]][[hu:]][[hy:]][[id:]][[ie:]][[io:]][[is:]][[it:]][[ja:]][[jv:]][[ka:]][[km:]][[ko:]][[la:]][[lb:]][[li:]][[lo:]][[lt:]][[lv:]][[mg:]][[mk:]][[mn:]][[mo:]][[ms:]][[mwl:]][[nap:]][[nds:]][[nl:]][[nn:]][[no:]][[oc:]][[pl:]][[pt:]][[ro:]][[ru:]][[sco:]][[simple:]][[sk:]][[sl:]][[sr:]][[su:]][[sv:]][[th:]][[tl:]][[tlh:]][[tr:]][[uk:]][[vi:]][[vls:]][[yi:]][[yue:]][[zh:]][[zh-tw:]]

đŒ°đ†đ„đŒżđŒŒđŒč𐍃𐍄𐌰 đŒČđŒ°đŒ±đ‰đ„đŒŽđŒčđŒœđƒ đ†đ‚đŒ°đŒŒ 00:40, 9 𐍃𐌰đŒč𐍀𐍄𐌰đŒčđŒŒđŒ±đŒ°đŒč𐍂 2016

đŒ·đŒ°đŒčđŒ», đŒ°đŒ»đŒ» đŒ°đŒœđŒ°-đŒżđŒœđƒđŒ°đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°đŒč,
𐌾đŒčđŒ¶đŒ°đŒč 𐍆𐍂đŒčđŒŸđ‰đŒœ đŒČ𐌿𐍄đŒč𐍃đŒșđ‰đŒœ 𐌮đŒČđŒș𐌮đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°đŒč.
12 𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉𐍃 đŒ°đŒœđŒ° đŒČđŒżđ„đŒ°đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒč

đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đŒșđŒżđŒœđŒŸđŒ° 𐍅𐌰𐌿𐍂𐌳𐌰 · đŒ·đŒčđŒ»đ€đŒ° · đŒ·đŒ°đŒčđŒ», đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ! · đŒ°đŒ»đŒ»đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđ‰đŒ±đŒ°đŒżđŒ°đŒčđŒœđƒ · đŒ°đŒœđŒ° đŒżđŒœđƒđŒ°đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđŒ°đŒč

đŒ°đŒ»đŒ»đŒč𐍃 𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉𐍃

Gizur and the Huns.jpg

Do not you speak Gothic? Gothic is an ancient eastern Germanic language spoken during the Dark Ages in Ukraine, Spain, Italy and Aquitaine. It is known through a translation of the Bible made in the IVth by bishop Wulfila.

Gothic is written in an alphabet of its own. You shall find fonts there, keyboard help here and transliteration rules here.

đŒČ𐌰𐍃đŒșđŒ°đ€đŒŸđŒ°đŒœ 𐍃𐌮đŒč𐌳𐍉

𐍅𐌰đŒč𐍃𐍄 𐌾𐌿?

  • 𐌮đŒč 𐍃𐌰 đŒ°đ€đŒ°đŒ»đŒ°đŒŸđŒč𐍃đŒș𐌰 đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ° đ‚đ‰đŒłđŒŸđŒ°đŒłđŒ° đŒčđŒœ đŒ±đ‚đŒ°đŒ¶đŒčđŒ»đŒ°

đŒ·đŒčđŒŒđŒŒđŒ°đŒłđŒ°đŒČđŒčđŒč𐍃 𐍃𐌮đŒč𐌳𐌰

đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ

"đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ 𐍃đŒčđŒœđŒł 𐍃𐌰 đŒ±đŒŽđ„đŒč𐍃𐍄𐍃!"

--- đŒżđŒ»đ†đŒčđŒ»đŒ°đƒ/Ulfilas

đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœđƒ 𐍃đŒčđŒœđŒł 𐍃𐌰 đŒ±đŒŽđ„đŒč𐍃𐍄𐍃 𐌾đŒč𐌿𐌳𐌰 đŒ°đŒœđŒ° đŒ°đŒ»đŒ»đŒč𐍃 𐌰đŒč𐍅𐍃, đŒ·đ…đŒ°đ‚đŒŸđŒč𐍃 𐍃đŒčđŒœđŒł 𐌰𐍆𐍄𐌰 đŒ°đŒ»đŒ»đƒ 𐍅𐌰đŒČđŒŸđŒ°đŒœ 𐌰𐍆 𐍃𐌰đŒčđŒŽđŒœđƒ đŒ±đŒč 𐍃𐌰 đŒ°đ†đ„đŒżđŒŒđŒč𐍃𐍄𐍃 2000 𐌰𐍄-đŒ°đŒžđŒœđŒč. 𐌮đŒč𐍃 𐍅𐌰đŒČđŒŸđŒ°đŒœ 𐍄𐌮đŒșđŒœđ‰đŒ»đ‰đŒČđŒč𐌮 𐌰𐍄 đŒłđŒ°đŒżđŒžđŒŸđŒ°đŒœ đŒŸđŒ°đŒ· đ…đŒŽđ€đŒœđŒ°, đŒ°đŒœđŒ°-𐌰𐌿đŒșđŒ°đŒœ 𐍃𐌰 𐍃𐍄𐌰đŒčđŒœđƒ, 𐍃𐍉 đŒ±đŒżđŒČ𐌰, đŒŸđŒ°đŒ· đŒčđŒœ-đ„đŒ°đŒœđŒłđŒŸđŒ°đŒœ đŒłđ…đŒ°đŒ»đŒ°đŒ·.


đŒ·đŒčđŒŒđŒŒđŒ°đŒłđŒ°đŒČđŒčđŒč𐍃 đŒŒđŒ°đŒœđŒ»đŒŽđŒčđŒș𐌰

𐍃đŒč đŒœđŒč-đŒČ𐌰𐍃𐌰đŒč𐍈𐌰 đŒ°đŒœđŒ°-đŒ»đŒŽđŒčđŒș𐌰 𐍈𐌰𐍃 đŒČđŒżđ„đŒ°đŒœ!

𐍅𐌰𐌿𐍂𐍃𐍄𐍅𐌰 𐍃𐍅đŒčđƒđ„đ‚đŒŸđŒżđƒ đŒżđŒœđƒđŒ°đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđ‰đƒ

'
Hail, Uncyclomedia!
Unsaiklopedia
Uncyclopedia
Babel
Uncyclopaedia
UnCommons
Uncyclomedia Commons
UnMeta
Uncyclomedia


đŒżđŒœđƒđŒ°đŒčđŒșđŒ»đ‰đ€đŒŽđŒłđŒŸđ‰đƒ đŒčđŒœ đŒ°đŒ»đŒŸđŒ°đŒŒ đ‚đŒ°đŒ¶đŒłđŒ°đŒŒ

Complete list · How to start a Uncyclopedia in another language · Requests for new languages